Jak działamy

Zespół

Specjalizuje się w prawie wyrobów medycznych, a także prawie medycznym, cywilnym i gospodarczym. Od ponad 10 lat doradza przedsiębiorcom związanym z branżą medyczną.

Prowadzi prawniczego bloga na temat wyrobów medycznych: Wyroby medyczne okiem Temidy.

Wspiera producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych, produktów kosmetycznych i środków ochrony indywidualnej w ustalaniu strategii działania w procesach wprowadzania wyrobów na rynek, zapewniania zgodności regulacyjnej i opracowywania bezpiecznych działań marketingowych.

Prowadzi postępowania przez Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, przed sądami administracyjnymi oraz organami celnymi
i skarbowymi.

Regularnie prowadzi specjalistyczne webinaria, szkolenia i wykłady dotyczące tematyki branżowej, zarówno dla firm, jak i instytucji publicznych. Autorka wielu publikacji. Jest członkiem założycielem kilku stowarzyszeń, w tym Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.

Posługuje się językiem angielskim.

Związana z Kancelarią DBS od 2018 roku.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła szkolenie zawodowe przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach, a także studia podyplomowe „Prawo medyczne i bioetyka” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w pracy na rzecz spółek kapitałowych z branży wyrobów medycznych.