Jak działamy

Zespół

Specjalizuje się w obszarze Life Sciences oraz prawie medycznym, w szczególności w zakresie prawa wyrobów medycznych, posiadając jednocześnie znaczące doświadczenie w prawie cywilnym i gospodarczym. Od prawie 15 lat doradza przedsiębiorcom związanym z branżą medyczną.

Od 10 lat prowadzi prawniczego bloga na temat wyrobów medycznych: Wyroby medyczne okiem Temidy.

Wspiera producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych, produktów kosmetycznych i środków ochrony indywidualnej w ustalaniu strategii działania w procesach wprowadzania wyrobów na rynek, zapewniania zgodności regulacyjnej i opracowywania bezpiecznych działań marketingowych. Doradza w kwestiach związanych z umowami handlowymi, transakcjami biznesowymi oraz innymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw w sektorze medycznym.

Zakres jej zainteresowań skupia się również na postępowaniach sądowych cywilnych w przypadku wystąpienia szkód wynikających z incydentów i wadliwych wyrobów medycznych. Z powodzeniem prowadziła sprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie uznania produktów za wyroby medyczne. Prowadzi również postępowania przez Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, organami celnymi i skarbowymi.

Regularnie prowadzi specjalistyczne webinaria, szkolenia i wykłady dotyczące tematyki branżowej, zarówno dla firm, jak i instytucji publicznych. Autorka wielu publikacji. Jest członkiem założycielem kilku stowarzyszeń, w tym Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.

Posiada bogate doświadczenie, które gromadziła przez kilkanaście lat, koncentrując się na wysoko specjalistycznej tematyce. Znajomość branży i jej problemów, umożliwia jej świadczenie usług na najwyższym poziomie i dostarczanie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

Posługuje się językiem angielskim.

Związana z Kancelarią DBS od 2018 roku. Od 2024 roku pełni funkcję Partnera.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła szkolenie zawodowe przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach, a także studia podyplomowe „Prawo medyczne i bioetyka” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w pracy na rzecz spółek kapitałowych, z branży wyrobów medycznych.