Prawo ochrony danych osobowych (RODO)

Wdrażamy w przedsiębiorstwach wymogi dotyczące ochrony danych osobowych, które zostały wprowadzone na mocy tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Z udziałem współpracujących z nami ekspertów z dziedziny informatyki oraz bezpieczeństwa danych, wprowadzamy wymagane prawem procedury oraz rozwiązania techniczne (informatyczne) zapewniające skuteczną ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Rekomendujemy odpowiednie zabezpieczenia prawne, organizacyjne i informatyczne oraz bierzemy udział w ich implementacji.

Zakres naszego wsparcia obejmuje:

  • Audyty stosowanych rozwiązań w zakresie danych osobowych w organizacji klienta.
  • Wstępną analizę ryzyka, która wykaże w jakich obszarach należy wprowadzić zmiany.
  • Przygotowanie wymaganej prawem dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych (w szczególności polityk, procedur postępowania i odpowiednich umów, a także klauzul zgód czy klauzul informacyjnych, etc.).
  • Współpracę z zaufanymi ekspertami z dziedziny informatyki oraz bezpieczeństwa danych w zakresie wdrożenia środków technicznych (IT) w niezbędnym zakresie.
  • Szkolenie pracowników w zakresie prawidłowego postępowania podczas przetwarzania przez nich danych osobowych.
Porozmawiajmy
Katarzyna Kroner
Radca prawny, Partner
Zobacz więcej