Sektor medyczny

Prawnicy Kancelarii dysponują bogatym doświadczeniem w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych, w tym działalności szpitalnej oraz ambulatoryjnej.

Pomagamy w zakładaniu i prowadzeniu działalności leczniczej, przygotowujemy dokumentację wewnętrzną oraz niezbędne umowy. Zakres naszego doradztwa obejmuje zarówno regulacje branżowe, jak i inne dziedziny, np. prawo ochrony danych osobowych czy prawo gospodarcze. Oferujemy wsparcie w negocjowaniu umów o badania kliniczne.

W sposób całościowy obsługujemy od strony prawnej fundacje działające w obszarze zdrowia publicznego: od etapu tworzenia organizacji po jej codzienną działalność. Wiedzą i doświadczeniami służymy w projektach non profit oraz non for profit, zarówno tych realizowanych w kraju, jak i międzynarodowych.

Porozmawiajmy
Andrzej Siwiec
Radca prawny, Partner
Zobacz więcej
Piszemy o tym
Ustawa o zawodzie farmaceuty
Alert 30.11.2020
Rozpoznawalność podmiotu zgłaszającego, jako nowe kryterium mające znaczenie dla oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd przez znak towarowy
Newsletter 30.11.2020