Jak działamy

Zespół

Specjalizuje się w prawie gospodarczym. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek z sektora farmaceutycznego oraz fundacji z obszaru ochrony zdrowia, w tym w zakresie postępowań rejestrowych. Rozwija także praktykę w dziedzinie prawa farmaceutycznego.

W ramach bieżącej obsługi zajmuje się przygotowywaniem takich dokumentów korporacyjnych, jak uchwały, protokoły zgromadzeń czy wnioski o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pomaga w identyfikacji beneficjentów rzeczywistych oraz ich zgłaszaniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Opracowuje zmiany dostosowujące wewnętrzne regulaminy i polityki dotyczące realizowania płatności do wymogów wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Zajmuje się również oceną materiałów reklamowych produktów leczniczych przez pryzmat wymogów prawa farmaceutycznego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji, w szczególności w zakresie reklamy porównawczej.

Współautor publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Posługuje się biegle językiem angielskim, zna także język niemiecki.

Związany z Kancelarią DBS od 2019 roku.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Przed dołączeniem do zespołu DBS, m.in. pracował w dziale prawnym czołowego polskiego przedsiębiorstwa zajmującego się generalnym wykonawstwem robót budowlanych oraz w kancelarii specjalizującej się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.