Jak działamy

Zespół

Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym oraz prawie pracy. Od ponad 20 lat wspiera od strony prawnej podmioty z branży farmaceutycznej, medycznej i kosmetycznej w ich projektach biznesowych.

Posiada bogate doświadczenie w bieżącym doradztwie na gruncie prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy. Jest zapraszana do udziału w pracach nad propozycjami zmian legislacyjnych z obszaru prawa farmaceutycznego i prawa pracy.

Zakres jej doradztwa obejmuje takie kwestie jak:

  • działania reklamowe i promocyjne, w tym promocja i reklama produktów leczniczych oraz suplementów diety, także marek parasolowych.
  • projekty dystrybucyjne i logistyczne, w tym tworzenie systemów dystrybucji oraz wsparcie w związku z prowadzonymi przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny kontrolami hurtowni farmaceutycznych.
  • przygotowywanie i wdrażanie procedur compliance (zgodność działań z przepisami prawa, w tym w szczególności prawa farmaceutycznego).
  • umowy handlowe, w tym związane z dostawą i wytwarzaniem produktów leczniczych i suplementów diety, jak również umowy z zakresu świadczenia usług promocyjnych dotyczących tych produktów.
  • umowy związane z tworzeniem i rozwojem suplementów diety, kosmetyków i wyrobów medycznych. Uczestniczy w projektach zakupu produktów leczniczych i suplementów diety.

Służy także doradztwem firmom farmaceutycznym w procesach restrukturyzacji i bierze udział w przygotowywaniu strategii w indywidualnych i grupowych procesach pracowniczych. Pomaga rozwiązywać wrażliwe problemy pracownicze, w tym tzw. „trudne przypadki”. Wspiera pracodawców w relacjach z organizacjami związkowymi, w tym w ramach sporów zbiorowych. Kieruje audytami z zakresu compliance oraz spraw pracowniczych. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu prawa farmaceutycznego, compliance oraz prawa pracy.

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Rozwija praktykę w dziedzinie postępowań sądowych z zakresu prawa pracy.

Od 2004 r. jest wspólnikiem w Kancelarii Radców Prawnych Dobrzański, Bzymek-Waśniewska, Sroka-Maleta.
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz aplikację radcowską.