Jak działamy

Zespół

Bierze udział w bieżącej obsłudze prawnej firm z branży Life Sciences, w tym podmiotów leczniczych. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się na prawie farmaceutycznym i medycznym.

W codziennej praktyce przygotowuje opinie prawne z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego oraz analizuje i sporządza umowy. Ponadto interesuje się zagadnieniami związanymi z prawem pracy, prawem upadłościowym oraz obsługą korporacyjną spółek.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Związany z Kancelarią DBS od 2021 roku.

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 2021 roku obronił pracę dyplomową pt. „Ordynacja produktów leczniczych off-label w polskim porządku prawnym”.

W trakcie studiów zaangażowany w działalność Koła Naukowego Prawa Medycznego UJ, w którym pełnił funkcję przewodniczącego w roku akademickim 2020/2021.

Aplikant radcowski odbywający szkolenie zawodowe przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Dotychczasowe doświadczenie zdobywał w krakowskiej kancelarii prawnej.