Jak działamy

Zespół

Uczestniczy w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców z branży Life Sciences, w tym szczególnie firm farmaceutycznych. Jej zainteresowania zawodowe obejmują prawo farmaceutyczne i medyczne, a także zagadnienia prawa własności intelektualnej.

W codziennej praktyce przygotowuje opinie prawne z zakresu prawa farmaceutycznego, w tym z uwzględnieniem aspektów refundacyjnych.

Analizuje umowy, sporządza pisma dotyczące importu równoległego produktów leczniczych, jak również uczestniczy w pracach zespołu doradzającego klientom w sprawach IP.

Współautorka publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Związana z Kancelarią DBS od 2019 roku.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.
W 2022 roku ukończyła również studia na kierunku Prawo własności intelektualnej i nowych mediów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w krakowskich i warszawskich kancelariach prawnych.